Gezin Naar Gods Plan

100. Is er leven in het dodenrijk? (GNGP) (herhaling OWNHL)

Informações:

Sinopsis

In deze serie radioprogramma’s proberen we om handvaten vanuit Gods Woord toe te passen om een gezin te zijn zoals Hij dat graag ziet. Hoe combineren we huwelijk en maatschappij in deze drukke tijden? Welke voorbeelden kunnen we uit Gods Woord hiervoor gebruiken? Hoe ging men in de bijbelse gezinnen met elkaar om?