Què Farem, Què Direm?

La majoria de les cases bones del nostre Pirineu s'havia enriquit gràcies a l'activitat dels minairons. Amb l'abandonament dels pobles, aquests follets van a parar al Museu...