Augstk Par Zemi

K taj brnbas spl - jatrod vieta, kur pakpties. Tda gravitcijas likumiem agrna loika, tau oti tuva patiesu kultras vrtbu mekljumiem. Kultra ir t, kas dod drobas sajtu un...

Globlais Latvietis. 21. Gadsimts

Vairs nav tie laiki, kad latvietis sevi par latvieti varja saukt tikai sav tva st, 21.gadsimt latviei ir vis pasaul. Vai tie btu vecie trimdinieki, jaunie emigranti, pasaules...

Deju Mzikas Radio Ovs

Labk deju mzika no visas pasaules.

Kultras Bistro

Aktuls viedoklis par diskutjamiem jaunumiem Latvijas un rvalstu kultr. Reizi ned Radio NABA ter uzklausm kultrvides zintju vrtjumu par aktulm publikcijm ziu lents, portlos un...

Piesp?le

Raidjum Piesple pusstunda veltta sporta draugiem. Intervijas ar sportistiem un treneriem, k ar ststs par aizvadtaj ned svargko. Preczu Piespli ik svtdienu saviem ldzjutjiem...

Svtdienas Sarunas

Sarunas nedas svtkaj dien - svtdien, par to k un kpc dzvojam aj pasaul, par dzves jgu, par to k dzvot saska paam ar sevi. Sarunas par gargumu, par kristietbu un to k veidot...

Podksts Svargs Detaas | Juris Baltas

Podkst es sarunjos ar cilvkiem par vrtgkajiem ieskatiem, ko vii guvui caur savu darbu un dzvi kopum. Podksta mjaslapa: SvarigasDetalas.lv

Hr Podcast

HR Podksts ir iespja cilvkresursu vadbas ekspertiem dzirdt dadu HR ekspertu viedokus un pieredzes, k ar uzzint jaunkos rkus, kdus lietot, lai vl labk izmantotu savu kompetenci un...

Karsts Karsts

"Karsts Karsts" ir divu biedru, Jenota un Abras, kopgi radts projekts, ar mri piedvt saistous podkstu raidjumus un citu saturu par vietjo hip-hopa scnu.

página 1 de 8